Vakfın Kuruluşu ve Kurucular

Cumhuriyetimizin kurucusu, Ulu Önder ve Başöğretmenimiz Atatürk’ün gösterdiği “Çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkarak lider ülke olma” hedefine ulaşmamız ancak çocuklarımızın çok iyi bir eğitim sistemiyle yetiştirilmesi ve nitelikli eğitim almasıyla gerçekleşebilir.


Ülkemizin nüfusunun hızla artması ve iç göçler nedeniyle yer değiştirmesi, bilim ve teknolojideki baş döndüren hızda gelişmeler çağdaş eğitim ihtiyacını ve bu eğitime ulaşılması sürecindeki sorunları artırmaktadır. Bu ihtiyaçların karşılanması ve çözümü için gerekli olan bütçeler sadece devlet bütçesinden ayrılan kaynaklarla karşılanamayacak kadar büyüktür ve toplumun maddi, manevi desteğine duyulan ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. 


Ulu Önder Atatürk, eğitim hizmetlerinde katılımcı bir anlayışın hâkim olması gerektiğini öngörmektedir.  Bu anlayışın gereği olarak, millî eğitim hizmetlerinin, millî eğitim amaçları ve temel ilkeleri doğrultusunda sağlanabilmesinin desteklenmesi amacıyla Millî Eğitim Bakanlığı’nca bir vakıf kurulmasına ihtiyaç duyulmuştur. 


1960’lı yıllarda Almanya’ya gidecek olan işçilerimizin hizmet öncesi eğitimden geçirilerek; bu ülkeye gönderilmesini sağlayacak bir program, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Almanya arasında imzalanan bir anlaşmayla yürürlüğe konulmuştu. Bu amaçla kurulan fonun T.C Merkez Bankası’ndaki hesabında 1.296.000 Alman Markı toplandığı görülmüştür. Dönemin Millî Eğitim Bakanı Hasan Sağlam, böyle bir vakfın kurulmasının çok isabetli olacağı, Vakfın Bakanlığın bünyesindeki tüm birimlere destek verebilecek nitelikte yapılanması ve hazırlıkların bu çerçevede yürütülmesi talimatını vermiştir. 


Vakıf kuruluş çalışmalarını yürütmek üzere beş kişiden oluşan bir heyet oluşturulmuş, bu heyette Osman Güngör Feyzoğlu, Hüseyin Aktuğ, Abdullah Çelik, İhsan Özçukurlu ve Necat Bozkurt görevlendirilmiştir. Hazırlıkları çeşitli aşamalardan geçen vakfımızın kuruluşu 19 Şubat 1981 yılında millî eğitim davasına gönül vermiş 9 tüzel, 29 gerçek kişiden oluşan kurucu üyeler tarafından tamamlanmıştır.


Ayrıca Millî Eğitim Vakfı’na 903 sayılı kanun ve Vakıf Senedinde yer alan hükümlere uygun faaliyetlerini sürdürdüğü sürece Bakanlar Kurulu Kararıyla Vergi Muafiyeti tanınmıştır.

Kurucu Tüzel Kişiler

 

Kurucu Gerçek Kişiler

Hasan SAĞLAM

Vehbi KOÇ (Vefat Etti)

Sakıp SABANCI (Vefat Etti)

Prof.Dr.İhsan DOĞRAMACI (Vefat Etti)

Prof.Dr.Fahrettin Kerim GÖKAY (Vefat Etti)

Prof.Dr.Galip KARAGÖZOĞLU
 

Cezmi BİREN

Remzi KALAYCIOĞLU

Ömer GÜRSES

Bahir SORGUÇ (Vefat Etti)

Hayrettin UTKANLAR

İlhami ÇOKAR

Nurettin FİSUNOĞLU (Vefat Etti)

Abdullah ÇELİK (Vefat Etti)

Osman Güngör FEYZOĞLU

Hüseyin AKTUĞ (Vefat Etti)

Mümin ÇAMLIBEL (Vefat Etti)

Erol ÖKTEM (Vefat Etti)

Güner KURTULUŞ

Selman BAYSAL

Gürbüz METİN (Vefat Etti)

Erdoğan TURHAN (Vefat Etti)

Tahir PEKAR (Vefat Etti)

M.Lütfi ÖZHAN (Vefat Etti)

Zeki ALAN (Vefat Etti)

Ahmet Aydın BOLAK (Vefat Etti)

Yılmaz GENÇLER (Vefat Etti)

Suat ARSLAN (Vefat Etti)

İ. Bolar İREN

Bizi Takip Edin!