BURSLAR ve YARDIMLAR

BURS BAŞVURU FORMU

MİLLİ EĞİTİM VAKFI “ÖNLİSANS – LİSANS” BURSU BAŞVURUSU

 

2020 Yılı Ön Lisans - Lisans Bursu Başvuru Başlangıç Tarihi: 24 Eylül 2020 Saat: 09.00
2020 Yılı Ön Lisans - Lisans Bursu Başvuru Bitiş Tarihi: 9 Ekim 2020 Saat: 17.30
İnceleme ve Değerlendirme Süresi: 12-23 Ekim 2020
Burs Verilmesi Uygun Görülen Öğrencilere Sonuçların Bildirim Tarihi: 26 Ekim 2020
Belgelerin Vakfımıza Gönderilmesi İçin Son Tarih: 13 Kasım 2020 Saat:17:30 Yapılacak inceleme ve değerlendirme sonrası burs verilmesi uygun görülecek öğrencilere müracaat formunda bildirmiş oldukları iletişim bilgilerinden ulaşılarak beyanlarını doğrulayıcı belgeler istenecektir.


 

Milli Eğitim Vakfı ön lisans ve lisans öğrenimi gören başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan öğrencilere belirlenecek kontenjan kadar yükseköğretim bursu verecektir. (2020 Yılında İlkokul, Ortaokul, Lise, Yüksek Lisans ve Doktora kademelerinde kontenjan bulunmadığı için bu kademelerde MEV Eğitim Bursu verilmeyecek, yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir.)
Burs almak isteyen öğrencilerin başvurusu, yukarıda belirtilen süre içerisinde, sadece aşağıdaki link aracılığıyla ulaşılabilecek Online Burs Başvuru Formu ile kabul edilecektir. 

2020 Yılı MEV Yükseköğretim Bursu İçin Başvuruda Bulunacak Öğrencilerde Aranacak Koşullar
• T.C. Vatandaşı olmak,
• Maddi desteğe ihtiyacı olmak,
• Ön lisans veya Lisans öğrencisi olmak,
• Başka bir kurumdan burs almamak (Millî Eğitim Vakfı, ‘Burs ve Öğrenim Yardımı Yönetmeliği’ gereği KYK burslarından yararlanan öğrenciler MEV Burslarından yararlanamamaktadır. KYK Kredisinden faydalanan öğrenciler MEV Burslarından yararlanabilir. Vakfımızca yapılan incelemelerde burs almaya başlandıktan sonra, başka bir resmî ve/veya özel kuruluştan burs alındığının tespit edilmesi halinde Millî Eğitim Vakfı Bursu kesilir.)
• Açık öğretim, ekstern ve yurt dışında öğrenim görmemek (Bu grupta anılan öğrenciler MEV Yükseköğretim bursu için başvursalar bile başvuruları değerlendirmeye alınmaz.)

Burs başvuru formunda belirtilen bilgilere göre yapılacak ilk inceleme ve değerlendirme sonucu Vakfımızdan burs alması uygun görülen istekli öğrencilerden, beyan bilgilerinin doğruluğunu kanıtlayacak belgeleri Vakfımıza göndermeleri istenecektir. Vakfımız, gerekli gördüğü durumlarda, yeni burs verilen veya burs almakta olan öğrencilerin vakfımıza sundukları bilgilere ait belgeleri inceler. Öğrenci beyanının ve istenen belgelerin doğru olmadığının anlaşılması durumunda burs kesilir ve genel hukuk kurallarına göre öğrenci hakkında işlem yapılır.


 

Burs verilmesi uygun görülen öğrencilere e-posta veya SMS yoluyla duyurulacağından iletişim bilgilerinin doğru ve eksiksiz yazılması büyük önem arz etmektedir.


 

Değerlendirme sonrası burs alması uygun olan öğrencilerden istenecek belgeler:
(E-devletten alınacak belgeler geçerlidir.)

• Onaylı öğrenci belgesi,
• 2 Adet Vesikalık fotoğraf,
• Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
• Nüfus idaresinden alınacak onaylı, vukuatlı aile nüfus kayıt örneği, (veya belge E-Devlet yoluyla temin edilecek ise menüde ‘Aile Nüfus Kayıt Örneği’nin seçilmesi gerekmektedir)
• Öğrenime ara verenler için savcılıktan alınacak iyi hal kâğıdı,
• Öğrenim gören kardeşlerin öğrenim belgeleri,
• Aile kirada oturuyor ise kira kontratı, kredi ile ev alınmış ise kredi ödemelerine ilişkin banka belgesi veya dekont örneği.
• Aile İkametgâh (Yerleşim Yeri) Belgesi,
• Üniversite sınavını yeni kazananlar için ÖSYM sınav sonuç belgesi ile yerleştirme puan ve başarı sırasını gösterir belge
• Ara Sınıf öğrencileri için (transkript)
• Ailenin gelir durumunu gösterir belge:
    - Maaşlı çalışanlar için onaylı ücret bordrosu,
    - Emekli olanlar için aylık ya da üç aylık maaşını gösterir belgenin onaylı örneği,
    - Çiftçi ise onaylı yıllık gelir belgesi örneği,
    - Esnaf veya serbest meslek sahibi ise vergi levhası örneği,
• Çalışmayan anne ve baba için çalışmadıklarına dair Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak belge,
• Öğrenci adına açılan vadesiz mevduat hesabına ait (Banka adı - Şube adı - IBAN numarasını gösterir) belge


 

Burs ödemeleri Ekim ayı itibariyle başlatılacaktır. Burslarımız her ayın son günü öğrencilerimizin hesaplarına aktarılır.

Yukarıda açıklanan bilgilere göre Milli Eğitim Vakfı Ön Lisans - Lisans Bursu müracaatında bulunmak için aşağıdaki linki kullanınız.


 

Başvuru için tıklayınız

Bizi Takip Edin!