İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları Politikamız


Millî Eğitim Vakfı Genel Müdürlüğü ve MEV Koleji Özel Okulları; 

 • Türkiye Cumhuriyeti Anayasal hukuk düzenine, demokratik, lâik, sosyal ve çağdaş devlet esaslarına, Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı, 
 • Gelecek yılların ihtiyaçlarına cevap verebilecek seviyede bilgi ve beceri ile donanmış, 
 • Hür ve bilimsel düşünce gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, 
 • İnsan haklarına saygılı, 
 • Beden, zihin, ruh, ahlâk ve duygu bakımından dengeli bir şekilde gelişmiş, 
 • Topluma karşı sosyal sorumluluk bilincine sahip, 
 • Yapıcı, yaratıcı, değişimden yana, yenilikçi insanları 

istihdam etmeyi hedeflemektedir.


Bünyesine kattığı çalışanları için katılımcı, yönlendiren, güvene dayalı bir iş ilişkisi kuran, ekip çalışmasına önem veren Vakfımızda, çalışanlarımızın kalıcılığı, mutluluğu ve verimliliği amaçlanmıştır. 


Milli Eğitim Vakfı İnsan Kaynakları Müdürlüğü ve bağlı birimleri; insan kaynakları politikasına ve sürekli kurumsal gelişim hedeflerine uygun olarak; 

 • İnsan kaynaklarını belirleyen etkinlik ve verimlilik süreçlerini yönetir, 
 • Sürekli iyileştirme ve geliştirme çalışmalarını planlar ve gerçekleştirir,
 • Çalışanların performansını artıracak önlemleri alır,
 • İş tatmininin ve isteklendirmenin yüksek tutulmasını sağlar,
 • Personelin eğitim ihtiyaçlarını belirler ve sürekli bireysel gelişimlerini destekleyici çalışmalar yapar, 
 • Kuruma bağlılık duygusunun gelişmesini sağlar,
 • Kurumsal kültürün oluşmasını ve sürekli gelişimini sağlamayı hedefler.

 

Millî Eğitim Vakfı Tarafından İstihdam Edilen Personel Güncel Sayıları

Toplam Çalışan Sayısı                                                          

668

Genel Müdürlük Çalışan Sayısı                                              

19

Bornova Öğretmenevi ve Sosyal Tesisi Çalışan Sayısı       

15

Eğitim-Öğretim Personeli Sayısı Toplamı

445

MEV Koleji Özel Ankara Okulları

111

MEV Koleji Özel Güzelbahçe Okulları

154

MEV Koleji Özel Basınköy Okulları

103

MEV Koleji Özel Büyükçekmece Okulları

77

Destek Hizmeti Personel Sayısı Toplamı

100

MEV Koleji Özel Ankara Okulları

19

MEV Koleji Özel Güzelbahçe Okulları

37

MEV Koleji Özel Basınköy Okulları

25

MEV Koleji Özel Büyükçekmece Okulları

19

Dolaylı İstihdam Sağlanan Personel Sayısı

Temizlik Personeli Sayısı Toplamı

67

MEV Koleji Özel Ankara Okulları

21

MEV Koleji Özel Güzelbahçe Okulları

18

MEV Koleji Özel Basınköy Okulları

16

MEV Koleji Özel Büyükçekmece Okulları

12

Güvenlik Personeli Sayısı Toplamı

22

MEV Koleji Özel Ankara Okulları

8

MEV Koleji Özel Güzelbahçe Okulları

6

MEV Koleji Özel Basınköy Okulları

4

MEV Koleji Özel Büyükçekmece Okulları

4

Bizi Takip Edin!