Bağışlar Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Ülkemizin önde gelen akademisyenleri, devlet ve iş adamları ile önemli kurum ve kuruluşlarının da aralarında bulunduğu 29 gerçek, 9 tüzel kişi tarafından 19 Şubat 1981’de kurulan* vakfımız, ‘Millî Eğitim Bakanlığı Vakfı’ adıyla faaliyetlerine başladı. 
Bakanlar Kurulu kararı ile vergi muafiyeti tanınan* vakfımızın adı 1986 yılında ‘Millî Eğitim Vakfı’ olarak değiştirildi.* 
Kurulduğu günden bu yana halkımızın yoğun ilgi ve desteğiyle her geçen gün büyüyen vakfımız, millî eğitimimize hizmet yarışında en büyük desteği sağlayan sivil toplum kuruluşlarından biri olmayı hedef edinerek, çalışmalarını bu doğrultuda yürütmektedir. 
* Ankara 4. Asliye Hukuk Hakimliği’nin 1981/176 esas ve 1981/65 sayılı tescil kararı ve 17 Mart 1981 tarih ve 17282 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan resmi senetle 
* Ankara 8. Asliye Hukuk Mahkemesinin 26.02.1986 tarih ve F:1986/33, K1986/86 sayılı kararı ile 
* 22 Ocak 1981 tarih ve 17228 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Bakanlar Kurulu kararı ile

Millî Eğitim Vakfı 29 gerçek, 9 tüzel kişi tarafından kurulmuştur. 

Kurucu Tüzel Kişiler 
• Millî Eğitim Bakanlığı 
• Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) 
• Yükseköğretim Kurulu (YÖK) 
• Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 
• Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
• Türkiye Halk Bankası 
• T.C. Ziraat Bankası 
• Türkiye İş Bankası 
• Yapı ve Kredi Bankası 

Kurucu Gerçek Kişiler 
• Hasan SAĞLAM 
• Vehbi KOÇ 
• Sakıp SABANCI 
• Prof.Dr.İhsan DOĞRAMACI 
• Ord.Prof.Dr.Fahrettin Kerim GÖKAY 
• Prof.Dr.Galip KARAGÖZOĞLU 
• Cezmi BİREN 
• Remzi KALAYCIOĞLU 
• Ömer GÜRSES 
• Bahir SORGUÇ 
• Hayrettin UTKANLAR 
• İlhami ÇOKAR 
• Nurettin FİSUNOĞLU 
• Abdullah ÇELİK 
• Osman Güngör FEYZOĞLU 
• Hüseyin AKTUĞ 
• Mümin ÇAMLIBEL 
• Erol ÖKTEM 
• Güner KURTULUŞ 
• Selman BAYSAL 
• Gürbüz METİN 
• Erdoğan TURHAN 
• Tahir PEKAR 
• M. Lütfi ÖZHAN 
• Zeki ALAN 
• Ahmet Aydın BOLAK 
• Yılmaz GENÇLER 
• Suat ARSLAN 
• İ. Bolar İREN

Millî Eğitim Vakfı’nın Amacı: 
“Millî Eğitim Bakanlığı'na bağlı her kademe ve türdeki eğitim kurumlarında, eğitim ve öğretimin; toplum ve kişilerin ekonomik, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılayacak nitelik ve niceliğe ulaşması için, maddi ve manevi katkıda bulunmak ve bu amaçla yeni kaynaklar sağlamak”tır. 

Millî Eğitim Vakfı’nın Hedefi: 
İnsan haklarına saygı, barış içinde birlikte yaşama ve anlaşma kavramlarını benimsemiş, araştırma, geliştirme ve sorun çözme yöntemlerini öğrenmiş, yenilikçilik ve artı değer yaratma yeteneği gelişmiş, anayasal düzen içinde yaşama ve demokratik cumhuriyeti korumanın erdem ve faydalarını öğrenmiş, Atatürk ilkelerine bağlı yurttaşlar toplumunun oluşturulabilmesi için; Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı her kademe ve türdeki eğitim kurumlarında verilen eğitim-öğretimin, toplumun ve kişilerin ekonomik, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılayacak nitelik ve niceliğe ulaşmasını sağlamaktır.

Millî Eğitim Vakfı Merkez Yönetim Kurulu Vakıf Resmî Senedi gereğince dokuz üyeden oluşur. Bunlarda 1/3’ü Kurucu Üyelerden olmak üzere, Genel Kurulca üç yılda bir gizli oy, açık tasnif usulü ile yapılan seçimlerle belirlenir. Genel Kurul ayrıca, aynı usül ile Yönetim Kurulu’nun dokuz yedek üyesini de seçer. Yönetim Kurulu seçimlerin yapıldığı Genel Kurulu takiben yaptığı ilk toplantıda Yönetim Kurulu Başkan ve Başkan Yardımcısını seçer. * 

*Millî Eğitim Vakfı Resmî Senedi, Madde 15. 


Merkez Yönetim Kurulu Başkanı 
Prof. Dr. Mustafa SAFRAN 
Merkez Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Mehmet TEMEL 
Merkez Yönetim Kurulu Üyesi 
A. Remzi SEZGİN 
Merkez Yönetim Kurulu Üyesi 
Talat BULUT 
Merkez Yönetim Kurulu Üyesi 
Güner KURTULUŞ 
Merkez Yönetim Kurulu Üyesi 
Metin YARAMAN 
Merkez Yönetim Kurulu Üyesi 
Hakkı GÜNGÖR 
Merkez Yönetim Kurulu Üyesi 
Yusuf BÜYÜK 
Merkez Yönetim Kurulu Üyesi 
Doç. Dr. Adnan BOYACI 

Millî Eğitim Vakfı hayırsever kişi ve kuruluşların bağışlarını eğitim hizmetlerine dönüştüren, daha nitelikli eğitim imkânları yaratmayı amaçlayan, toplum dayanışmasında insanımızın birlik ve yardımlaşmasının sembolü olmuş bir sivil toplum örgütüdür. Vakfımızın hiçbir siyasi grup ya da düşünceyle ilişki içinde olması mümkün değildir. 

Vakfımız, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği “Çağdaş medeniyetler seviyesinin de üstünde ‘Lider Ülke’ olmak” hedefine ulaşmak amacıyla eğitim ve öğretimi geliştirmeyi amaç edinir.

Millî Eğitim Vakfı kurulduğu günden bu yana Millî Eğitim mensubu çocukları öncelikli olmak üzere 26 bini aşkın öğrenciye burs vermiştir ve vermeye devam etmektedir. 2013 yılına kadar tüm eğitim kademelerinde verilen burslar 2013-2014 eğitim-öğretim yılı itibariyle, yükseköğrenim öğrencilerinin öğrenim, barınma ve diğer giderlerinin ilk-ortaöğretim öğrencilerine nazaran daha yüksek olması nedeniyle yalnızca yükseköğrenim öğrencilerine yönelik verilmeye devam edilmiştir. 

*Bağışçılarımızın şartlı bağış koşulları arasında ilk ve ortaöğretim öğrencilerine burs verilmesi koşulu bulunuyorsa Vakfımız ihtiyaç sahibi başarılı öğrenciler arasından gerekli incelemeleri yaparak belirlediği öğrencilere burs imkanı sağlamaktadır. 

Millî Eğitim Vakfı yükseköğrenim bursu alması uygun görülen öğrencilere her yıl için 12 ay olmak üzere Yönetim Kurulunca burs dönemi başında belirlenen tutar üzerinden banka hesaplarına yatırılır. 

Ayrıca Vakfımız, liselerin bulunmadığı yerleşim merkezlerindeki ortaokullarını 1.lik, 2.lik veya 3.lükle bitiren öğrencilerin, pansiyonu bulunan devlet okullarında tüm pansiyon giderlerini karşılayarak okutulmalarını sağlamaktadır. Yatılı okutulan öğrencilere parasız yatılı öğrenciler için Millî Eğitim Bakanlığı’nın belirlediği sosyal yardım tutarları esas alınarak yılda bir kere giyim ve kırtasiye, yılda iki kere harçlık yardımı yapılmaktadır. Ayrıca yatılı okutulan öğrencilerin ihtiyaç duymaları durumunda sağlık giderleri de vakfımızca karşılanmaktadır.

Millî Eğitim Vakfı hayırsever vatandaşlarımızın ve kurumlarımızın desteklerini ihtiyaç sahibi ancak başarılı öğrencilere burs, öğrenim yardımı olarak aktarmakta, okullar, öğretmenevleri ve eğitim tesisleri yaptırmakta ve birçok hizmetle eğitimimizin niteliğini yükseltmek için çaba sarf etmektedir. Vakfımızın gelir-gider tabloları yıllık hazırlanan ‘Faaliyet Raporları’ aracılığıyla kamuoyuyla paylaşılmakta ve Vakıflar Genel Müdürlüğünün teftişleri ile düzenli olarak incelenmektedir. 
Vakfımız ülkemizin en güçlü sivil toplum örgütlerinden biri olmasına rağmen halî hazırda sürdürdüğü ve gelecekte gerçekleştirmeyi hedeflediği projeler için hayırsever vatandaş, kurum ve kuruluşlarımızın bağışlarına ihtiyaç duymaktadır.

Millî Eğitim Vakfı hayırsever bağışçılarımızdan gelen tüm maddî ve aynî yardımları bağış niteliği taşıması durumunda ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak üzere kabul etmektedir. Belirli dönemlerde öğrenciler için kıyafet, kırtasiye veya Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullar için donatım yardımları içeren kampanyalar düzenlemektedir. Şu anda bu amaçla yürütülen bir kampanyamız bulunmamaktadır. Böyle bir kampanya düzenlenmesi durumunda ihtiyaç duyulan kalemler ve kampanya detayları kamuoyuyla paylaşılacaktır.

Millî Eğitim Vakfı’nın yürüttüğü çalışmalar Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün ve T.C Maliye Bakanlığı'nın denetimine tabiidir.

MEV Koleji Özel Okulları şu anda Ankara Çayyolu, İzmir Güzelbahçe ve Bornova, İstanbul Basınköy ve Büyükçekmece olmak üzere 5 eğitim kampüsü ile hizmet vermektedir. Vakfımız yakın zamanda Gaziantep, Mersin ve Ankara Gölbaşı'nda yeni MEV Koleji eğitim kampüslerinin açılması ve nitelikli eğitimin uygun eğitim ücretleriyle halkımıza daha fazla noktada ulaşabilmesi için çalışmalarını aralıksız yürütmektedir.

MEV Koleji Özel Okullarının Amacı: Eğitimde kaliteyi arttırmak, öğrencilerimizin bireysel ilgi ve yeteneklerini göz önünde tutarak her bireyin sahip olduğu potansiyeli en üst seviyeye çıkarmak, yönetim ve eğitim personelinin yeterliliklerini artırarak, mesleki becerilerini geliştirmek, kaynak kullanımında daha etkili ve verimli olmaktır. 

MEV Koleji Özel Okullarının Hedefi: 
Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı içinde yaşadığımız yüzyıla yakışır eğitim ve öğretim faaliyetleri alanında uluslararası standartlara uygun; yabancı dil, teknoloji, bireysel ve sosyal gelişim alanlarında yeterli donanıma sahip öğrenciler yetiştiren ve onlara özgün bireyler olduklarını fark ettirerek hayata hazırlayan Türkiye’nin önde gelen eğitim kurumlarından biri olmaktır.

Vakfımız, kâr amacı gütmeden toplumun her kesiminden insanın nitelikli eğitime ulaşabilmesi, özel okullar arasında bir örnek teşkil etmesi ve fiyatlandırma konusunda dengeleyici unsur olması amacıyla MEV Koleji Özel Okulları’nı başta büyükşehirler olmak üzere yurdun dört bir yanına yaymayı hedeflemektedir. 

Akademik, sanatsal, sportif ve sosyal başarıya öğrenci merkezli çağdaş eğitim anlayışıyla ulaşılabileceğine inanan MEV, vakıf kültürü içinde, birlik ve beraberlik duygularıyla eğitim verdiği öğrencilerini; vatanına, milletine, devletine, bayrağına ve Atatürk ilkelerine bağlı bireyler olarak yetiştirmeyi amaç edinir.

MEV Koleji öğrencilerini Atatürk ilke ve inkılapları ışığında çağdaş, bilimsel akla inanan, Dünyayla entegre, yabancı dillere hakim; vatanına, milletine, millî değerlerine bağlı bireyler olarak yetiştirmeyi hedefler. 
MEV Kolejinde bireyin tüm yaşam becerilerinin temellerinin Okul öncesi ve İlkokul çağında atıldığı gerçeğinden yola çıkarak öğrencilerimize akademik bilgi ve becerilerin kazandırılmasının yanı sıra fiziksel, zihinsel ve duygusal ilgi ve beklentilerine yanıt verebilen kapsamlı bir öğretim programı uygulanır. 
Okulumuzun nitelikli, dinamik eğitim ve yönetim kadrosu, yalnızca bilgi vermeyi değil, öğrencilerimizin edindiği bilgileri kavrayarak kullanmasını, analiz-sentez yapmasını amaçlayan “Tam Öğrenme” ve “Yaparak, Yaşayarak Öğrenme” modelleriyle öğrenci merkezli eğitim sistemini temele alır. 
Okul öncesi ve İlkokul sınıflarında sınıf öğretmenliğinin esas olduğu okulumuzda, İngilizce, Beden Eğitimi, Görsel Sanatlar, Müzik, Satranç, Bilgisayar, Bale, Tiyatro, Halk Dansları ile Psiko-drama gibi önemli dersler branş öğretmenlerimiz tarafından verilir. Ortaokul ve Anadolu Lisesi sınıflarında ise her ders, kendi alanlarında uzmanlaşmış branş öğretmenlerimizce verilmektedir. 
MEV Koleji, her çocuğu farklı yetenekleri, ilgi alanları olan, farklı gereksinimlere sahip, gelecek için farklı umutları ve beklentileri olan ayrı bireyler olarak görür ve ülkemizin geleceği olan öğrencilerimize geniş ölçüde sosyal ve entelektüel katılım imkânları sunar. Yaşı ne olursa olsun, her öğrenciye nasıl düşünmesi gerektiğini ve yaratıcılığını kullanmayı öğreten fırsatlar sunar. Öğrencilerine olgun, mantıklı, düşünmeyi ve yorum yapmayı bilen mükemmeli yakalamış bireyler olabilmeleri için, tüm özgürlük ve fırsatlar tanınır. Öğrencilerimiz Okul öncesinden başlayarak bütünleşik eğitim ve öğretim yoluyla en temelden; en karmaşığına kadar tüm becerileri çeşitli temalarla iç içe yaşayarak edinir. Böylece sadece sınavlarda değil; hayatın her alanında başarılı insanlar olarak yetiştirilir ve MEV Kolejinden mezun olurlar.

Özel Öğretim Kurumları yönetmeliğine uygun biçimde Milli Eğitim Bakanlığı Müfettişleri ve İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri tarafından sürekli denetlenen okullarımızda MEV Denetim ve Yönetim Kurulu üyelerinin incelemelerinin yanı sıra Millî Eğitim Vakfı İç Denetim Biriminin yürüttüğü düzenli çalışmalar da sürdürülmektedir. Okul yöneticilerimizin periyodik olarak Vakfımızla gerçekleştirdiği toplantılarda güncel konu ve sorunlar incelenerek iştişare edilir ve en kısa sürede çözüme ulaştırılarak “Mutlu öğrenci, Mutlu veli, Mutlu öğretmen” anlayışıyla eğitim sürdürülür.

Vakfımız, MEV Koleji Özel Okullarında şehit ve gazi çocuklarını tamamen ücretsiz okutmaktadır.

Millî Eğitim Vakfı hayırsever vatandaş, kurum ve kuruluşlarımızın bağış niteliği taşıyan maddî ve aynî her tür desteğini ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere kabul etmektedir. 

Maddî bağışlarınızı bir kereye mahsus veya düzenli olarak banka hesap numaralarımız veya çevrimiçi bağış modülümüz aracılığıyla gerçekleştirebileceğiniz gibi şartlı veya şartsız bağış yaparak isminizi taşıyan burs veya burslar verebilir, bağışlarınızın Millî Eğitim Vakfı aracılığıyla ihtiyaç sahibi öğrencilerimize güvenle ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca yatılı öğrenci okutabilir, adınızı taşıyan okullar, sınıflar, laboratuvarlar, salonlar yaptırabilir Millî Eğitimimize destek olabilirsiniz.

Bugüne kadar hayırsever vatandaşlarımızın gayrimenkul bağışlarıyla hayat bulan, okula dönüşen ya da MEV burs havuzuna katkıda bulunarak Millî Eğitimimize unutulmaz bir katkıya dönüşen yüzlerce örnek vardır. 

Vakfımıza gayrimenkul bağışı yapmak isteyen hayırseverimiz öncelikle Vakfımıza ulaşarak talebini bildirir ve kendisine ön bilgilendirme yapılır. Ön bilgilendirmenin ardından kendisinden Millî Eğitim Vakfı Merkez Yönetim Kurulu’nca değerlendirilmek üzere gayrimenkule ait bilgi ve belgeleri, eğer varsa bağış şartlarını içeren bir dilekçe talep edilir. Dilekçenin vakfımıza ulaşmasının ardından başvuru ilk Yönetim Kurulu toplantısında değerlendirilerek bağışçımıza dönüş yapılır. Bağışın Yönetim Kurulumuzca uygun görülmesi durumunda vasiyetname, tapuda intifa hakkı veya direk devir yoluyla gayrimenkulün vakfımıza bağışı gerçekleştirilmiş olur. Gayrimenkul bağışçılarımızın sağlığıyla ilgili ihtiyaçlar ve vefat durumunda cenaze işlemleri vakfımız tarafından karşılanır?

Vasiyet, miras bırakanın vefatı sonrasında, malları üzerinde kendi iradesine uygun olarak fiili ve hukuki sonuç doğuracak tek taraflı yapılan ve ölüme bağlı bir tasarruftur. Bağış yapmak isteyen kişi, sağlığında düzenleyeceği vasiyetname ile herhangi bir malını (taşınır/taşınmaz mallar, bankadaki mevduat ve kıymetler) veya tüm malvarlığını vakfa bırakabilir. Noter huzurunda resmi şekilde yapılabileceği gibi el yazısı ile yazılıp notere teslim etmek sureti ile de düzenlenebilir. Vasiyeti yapan kişi hayatta olduğu sürece vasiyete konu olan malvarlığı üzerindeki mülkiyet haklarını istediği gibi kullanır. Zira vasiyetname, vasiyeti yapan kişinin vefatından sonra hüküm ifade eder.

Bağış yapmak isteyen kişi sağlığında, sahibi olduğu herhangi bir taşınır veya taşınmaz malı veya bir hakkı, vakfa şartlı veya şartsız olarak bağışlayabilir. Bu bağışı yaparken mal veya hakkın sadece kuru mülkiyetini bağışlayıp; intifa, yani yararlanma hakkını veya sükna, yani oturma hakkını saklı tutabilir. Böylece mal veya hakkın sadece çıplak mülkiyeti vakfa geçer, kullanma ve gelirlerinden yararlanma hakkı hayatta olduğu müddetçe bağış yapan kişide kalır. Bu yöntemle yapılacak bağışlardan, hukuka aykırılıklar dışında, daha sonra vazgeçmek mümkün değildir.

Kurumlar Vergisi Kanununun “Diğer İndirimler” başlıklı 10 uncu maddesinde yer alan Bağış ve Yardımlar başlığı gereğince kurumlar vergisi matrahının tespitinde; kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla ve Kanundaki sırasıyla kurum kazancından indirilebilmektedir. Bu madde ile düzenlenen diğer indirimler, esasen kazancın bulunması halinde beyanname üzerinden indirim konusu yapılan ve kazancın yetersiz olması nedeniyle de sonraki yıllara devredilemeyen indirimlerdir. 

İlgili Kanun Maddeleri: 
10.3.2. Bağış ve yardımlar 
10.3.2.1. Kurum kazancının %5’i ile sınırlı bağış ve yardımlar 
Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere, köylere, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara ve kamu yararına çalışan dernekler ile bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımların toplamının o yıla ait kurum kazancının %5’ine kadar olan kısmı, kurumlar vergisi beyannamesinde ayrıca gösterilmek şartıyla kurum kazancından indirim konusu yapılabilecektir. 
Matrahtan indirilmesi için bağış ve yardımın; 
• Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara, kamu yararına çalışan dernekler ile bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan kurum ve kuruluşlara yapılması, 
• Makbuz karşılığı olması, 
• Karşılıksız yapılması, 
• Sadece ilgili dönem kazancından indirilmesi 
• Beyannamede ayrıca gösterilmesi 
gerekir. İndirilemeyen kısım diğer yıla nakledilemez. 

Kurumlar vergisi matrahının tespitinde indirim konusu yapılabilecek bağış ve yardımların tutarı, o yıla ait kurum kazancının %5’i ile sınırlıdır. 
İndirilebilecek bağış ve yardım tutarının tespitinde esas alınan kurum kazancı, zarar mahsubu dâhil giderler ile iştirak kazançları istisnası düşüldükten sonra, indirim ve istisnalar düşülmeden önceki [Ticari bilanço kârı – (iştirak kazançları istisnası + geçmiş yıl zararları)] tutardır.

Web sitemizde bulunan Çevrimiçi Bağış Modülü aracılığıyla kredi kartınızı kullanarak düzenli ya da bir kereye mahsus istediğini tutarda bağış yapabilirsiniz.

Burs bağışınızı havale/EFT talimatınızla gerçekleştirebileceğiniz gibi aydan aya burs vermek istediğiniz eğitim kademesindeki tutarı (ilkokul, ortaokul, lise öğrencileri ile lisans ve lisans üstü öğrencilerin aylık burs miktarları farklılık göstermektedir) 12 ay üzerinden her ay düzenli olarak Burs adı, bağışçı bilgilerini içeren bir açıklamayla gerçekleştirebilirsiniz.

Vakfın web sayfasında yayımlanan burs başvuru formunda kodlanan bilgilere göre bilgisayar ortamında puanlama yapılır ve öğrenciler aldıkları puanlara göre sıralanır. 

Bu sıralamaya göre, en yüksek puan alan öğrenciden başlanarak tespit edilen kontenjan kadar asil, kontenjanın yüzde yirmisi kadar yedek öğrenci belirlenir. Asil olarak seçilen öğrencilerden süresi içerisinde yukarıda belirtilen belgeler istenir. Sonuçlar sadece seçilen öğrencilere SMS, e-posta veya yazı ile bildirilir. 

Bildirim yapılan öğrencilerden istenilen belgelerini göndermeyenler ile formda beyan ettikleri bilgileri doğrulayan belgeleri olmayanlardan bursu iptal edilenlerin yerine yedeklerden yine puan sırasına göre seçim yapılarak belgeleri istenir. Puan eşitliği olması halinde bir önceki yılsonu başarı puanı yüksek olan öğrenciye öncelik tanınır.

Millî Eğitim Vakfı kurulduğu 1981 yılından bu yana, yüce milletimizin ilgi, güven ve desteğine en yakından mazhar olmuş köklü bir sivil toplum örgütüdür. 

Vakfımız da bugüne kadar bizleri maddî, aynî ve gayrimenkul bağışlarıyla ya da hayır dualarıyla destekleyen eğitim sevdalısı hayırsever vatandaşlarımızın ve vakfımızın kuruluş amaçları doğrultusunda kaynaklarını en doğru şekilde değerlendirmiş, şeffaf yönetim ve denetim sistemiyle halkımızla gururla paylaşmış ve Türk Millî Eğitimine hizmetini sürdürmüştür. 

Bugüne kadar binlerce bağışçımızın desteğiyle, vakfımız tarafından gerçekleştirilen tüm hizmetler büyük bir özen ve titizlikle yürütülmüş aynı zamanda vakıf kültürüne yakışır biçimde sevginin, şefkatin ve iyiliğin ışığında tamamlanmıştır. 

Vakfımız, Cumhuriyetimizin kurucusu, Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk tarafından ifade edilen Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni “Çağdaş medeniyetler seviyesinin de üstünde lider ülke yapma” ülküsünü paylaşmakta, gençlerimizin Millî Eğitim Temel Kanununda da ifade edildiği gibi, “İYİ İNSAN, İYİ VATANDAŞ, İYİ ÜRETİCİ”ler olarak yetişmesi için tüm gayretiyle çalışmaktadır. 

Bugüne kadar bağışçılarının desteği ile Türk Millî Eğitimine 1 Milyar Türk Lirasının üzerinde kaynak yaratan vakfımıza yapacağınız şartlı ya da şartsız bağışlarla siz de nitelikli eğitime ihtiyaç duyan başarılı çocuklarımız için bir ışık yakabilir, isminizi taşıyan okullar, sınıflar, laboratuvarlar yaptırabilir, burslar verebilir, yatılı öğrenci okutarak ülkemize faydalı, çağdaş bireyler yetişmemize katkıda bulunabilirsiniz. 

İnanıyoruz ki; “Ülkelerin kaderi eğitimle çizilir…” 

Hiçbir ayrım yapmadan Yüce Atatürk’ün “Eğitimde feda edilecek tek bir fert dahî yoktur” ilkesini benimseyerek burs ve diğer yardımlarını sürdüren vakfımızın bugüne kadar gerçekleştirdiği ve gerçekleştirmekte olduğu hizmetlere buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Vakıf hizmetleri devletimizin ve hayırsever milletimizin yüzlerce yıldır sürdürdüğü karşılıklı güvene dayanan, toplum yararını gözeten gönüllü bir hizmettir. Bu kapsamda tüm bağışçılarımızın aşağıda yazılı bulunan haklara sahip olduğunu kabul ediyoruz. 


• Vakfımızın amaç ve hedefleri doğrultusunda bağışın doğru şekilde ve iyi niyetle kullanılacağına dair bilgilendirme. 
• Talep edilmesi durumunda yönetim kurulu ve Vakıf yöneticilerini hakkında bilgi edinme ve görevlerini layıkıyla yerine getirmelerini bekleme. 
• Şeffaflık ilkesi doğrultusunda vakfın güncel mâlî durumuna ilişkin bilgi isteme. 
• Kanunlara uygun biçimde bağışçının talebi olması durumunda ismin gizli tutulması. 
• Kurumu temsil eden herkesin bağışçı ile kurduğu ilişkinin profesyonel çerçevede olmasını bekleme. 
• Bağışçının talebi doğrultusunda bağışçı isim listelerinde yer almama. 
• Bağış öncesinde ve bağış yaparken soru sorma, anında doğru ve açık cevaplar alma hakkı vardır.

Bizi Takip Edin!